başlanğıc

başlanğıc
is.
1. Bir işin, hadisənin ilk anı, əvvəli, ibtidası. Bu hələ işin başlanğıcıdır. Dərs ilinin başlanğıcı. – Bu hadisə bütün nəzmiyyə təşkilatının tərk-silah etdirilməsi üçün bir başlanğıc idi. M. S. O.. Xanlar buraya . . yaradacağı əsərin başlanğıcı üçün yenə də yollar, cizgilər axtarmağa çıxmışdı. S. R.. Ancaq başlanğıc üçün bu heç də pis deyildi. Ə. Ə.. // Çıxış nöqtəsi. Hadisənin başlanğıcı.
2. İlk əsas, ilk səbəb, ilk mənbə; ilkin.
3. Bir şeyin müqəddiməsi, giriş hissəsi, birinci hissəsi. Kitabın başlanğıcı. Musiqinin başlanğıcı. Pyesin başlanğıcı.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • başlangıç — is., cı 1) Bir iş, bir dönem, bir hayat vb.nin ilk bölümü Hayatın başlangıcı gibi sonu da bir ninni, masal ve uyku ihtiyacını duyuyor. A. Ş. Hisar 2) ed. Ön söz, giriş, mukaddime Birleşik Sözler başlangıç noktası Atasözü, Deyim ve Birleşik… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • başlangıç tutmak — bir işi, bir dönemin, başladığı nokta veya tarih olarak kabul etmek, belirtmek Tarihler, bu sorunu açıklarken 1071 yılını başlangıç tutarlar. C. Uçuk …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • başlangıç noktası — is. 1) Bir işin veya şeyin başladığı yer 2) Parametrelenmiş bir yayın uçlarından biri 3) mat. Sıfır sayısının, sayı doğrusundaki yeri, baş nokta …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bidayət — ə. başlanğıc, əvvəl …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • BED'ET — Başlangıç …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • hüvələvvəl — ə. başlanğıc (odur) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • məbdə’ — ə. başlanğıc, mənşə, ibtida; prinsip …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • BİDÂYET — Başlangıç. İlk önce. Evvel ve ibtida. İlk olarak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • KAYYUM — Başlangıç, nihayet ve yeniden oluş gibi hallerden münezzeh ve ezelden ebede kaim, dâim ve var olan Allah (C.C.). Bütün eşyanın ancak kendisi ile kaim olduğu Cenab ı Hak.(... Sırr ı kayyumiyetin cilvesine bu noktadan bakınız ki; bütün mevcudatı… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MEBDEİYET — Başlangıç olma işi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”